MARTINA STECHEROVÁ

Soprán

Narodila jsem se v Českých Budějovicích. Vyrostla jsem v hudební rodině obklopená různými hudebními žánry – od lidové písně přes jazz, blues až ke klasické hudbě. V šesti letech jsem začala hrát na klavír, zpívat a tancovat ve folklorním souboru Úsvitáček. Ve dvanácti letech jsem začala docházet na první hodiny zpěvu. Všechny tyto aktivity jsem milovala a ve čtrnácti letech jsem se rozhodla, že z nich vytvořím svou budoucí profesi.

Vystudovala jsem obor Operní zpěv na Konzervatoři v Českých Budějovicích a poté jsem studovala dva semestry na Die Universität Mozarteum v Salzburgu. Po mém odchodu z Rakouska do Itálie jsem začala studovat Conservatorio G. Verdi v Miláně a studium operního zpěvu jsem zakončila magisterským diplomem na Conservatorio L. Marenzio v Brescie. Svou magisterskou práci jsem nazvala J. Mysliveček a vokalita Cateriny Gabrielli.

Kromě studia operního zpěvu na hudebních institucích jsem se účastnila i kurzů zaměřených na písňovou tvorbu pod vedením významných pedagogů jako prof. B. Zakotnika (Slovinsko), na barokní interpretaci u prof. G. Bertagnoliho (Itálie), na středověkou hudbu a gregoriánský chorál u profesorů J. B. Goshla (Německo) a F. K. Prassla (Rakousko). Absolvovala jsem také kurzy AISGRE v Cremoně (Itálie) pod vedením N. Albarosy.

I Love my Job

Seznámila jsem se také s radikální improvizací, a to studiem u klavíristy S. Battagli a perkusionistky R. Dani, která pro mě znamenala protipól klasické hudby, tvoření hudební linie v přítomném okamžiku a svobodu vokálního projevu. Stará hudba a improvizace se staly hlavními směry mojí kariéry.

Již během studií na Konzervatořích jsem debutovala na mnoha podiích v Čechách i v zahraničí. Jako sólistka jsem spolupracovala s orchestry Jihočeská filharmonie, Orchestr divadla v Českých Budějovicích, Cappella Accademica, Astana Chamber Orchestra (Japonsko), Bozen Baroque Orchestra (It), L’Incanto Armonico (It), Ensemble S. Felice (It). Tato spolupráce proběhla v rámci důležitých festivalů Smetanova Litomyšl, Pražské jaro, Festival Antigua v Bolzaně, Musica Sacra ve Florencii, Opera Santa Maria del Fiore ve Florencii, Serate Mozartiane al Castello (Caglieri), Le X Giornate v Brescie.

Paralelně s pěveckou dráhou jsem se věnovala i dráze pedagogické. I zde jsem hledala a stále hledám nové možnosti způsobu práce s lidmi. Prošla jsem kurzy pedagogické metody C. Orff-Schullwerk, studiem Montessori pedagogiky, kurzy Idy Kelarové a v současnosti studiem Psychofonie, ve které jsem našla a stále nacházím podstatu lidského hlasu. Kromě zpěvu je výuka a poradenství v oblasti zpěvu, hlasu a hudby moje velká vášeň.
Aktuálně učím operní a moderní zpěv na Akademii Dodicinote v Castegnatu (It) a na hudebním institutu Lottava v Brescie (It). Pracuji jako hlasový poradce pro sbor Alabare v Brescie.

V Čechách spolupracuji s Montessori školou Viva Bambini v Českých Budějovicích, věnuji se individuální hlasové terapii a již čtvrtým rokem vedu pěveckou třídu v rámci Mezinárodních hudebních kurzů Ars Iuvenum.

Můj život je plný hudby, tonů a skvělých lidí, se kterými sdílím život