JITKA ŠLECHTOVÁ

Cembalo

absolvovala Konzervatoř v Českých Budějovicích ve hře na klavír. Již na Konzervatoři se začala věnovat hře na cembalo. Cembalo jako hlavní obor vystudovala na AMU v Praze ve třídě Prof. Giedré Lukšaité-Mrázkové a v roce 2006 zde ukončila magisterské studium. Účastnila se mnoha mezinárodních kurzů a seminářů vedených předními evropskými specialisty na starou hudbu, a to nejen v sólové hře, ale především ve hře komorní. Právě komorní hře zaměřené na autentickou interpretaci barokní a předbarokní hudby věnuje většinu svých hudebních aktivit. Uplatňuje se také jako hráčka continua v orchestrech. V současné době působí pedagogicky na Konzervatoři v Českých Budějovicích, kde spolupracuje se třídou zobcových fléten.