S Martinou Stecherovou spolupracuji v rámci Mezinárodních letních hudebních již několik let.
Martina je nejen vynikající sólový interpret, což každoročně prezentuje na koncertě lektorů, tak i skvělý pedagog. Letních hudebních kurzů se účastní jak amatéři, tak začínající profesionálové, malé děti i muzikanti „dříve narození“. Martina se dokáže výborně přizpůsobit těmto složitým podmínkám, což každoročně dokazuje během výuky a následně prezentuje vystoupením sboru účastníků, kde se na pódiu setkají všechny věkové kategorie a úrovně zpěváků. Tento nelehký úkol Martina bravurně zvládá a vystoupení sboru účastníků je vždy vrcholem závěrečného koncertu kurzů.
Samozřejmě i individuální výuka je účastníky velice kladně hodnocena a každoročně počet zájemců o sólový zpěv roste.
Spolupráce s Martinou je skvělá, její přístup k výuce je příkladný. Je vždy perfektně připravena a složitá volba repertoáru (vzhledem k různorodosti účastníků) je účastníky vítána.
Věřím, že i nadále bude Martina součástí týmu lektorů Mezinárodních letních hudebních kurzů.
Ing. Eva Němcová – ředitelka ARS IUVENUM o.p.s.

Ing. Eva Němcová

Hlasová terapie s Martinou je pro mne opravdový dárek. Pracovaly jsme spolu asi tak čtyřikrát během necelého roku a za tu dobu vnímám ve svém životě velké změny. Hlavně ve svém sebevědomí v prvém slova smyslu, tedy ve vědomí sebe, vědomí o sobě. V praxi se to projevuje tak, že jsem se zbavila mnoha bloků, které mě na nevědomé úrovni držely od toho, abych byla a žila to co a kdo skutečně jsem. Vždycky jsem měla pocit, že mám v sobě krásný svět, toužila jsem ho projevit nějak i navenek, cítila jsem, že je to zdroj mého skutečného štěstí, ale nikdy jsem se k němu nedokázala pořádně dostat a už vůbec jsem si nevěděla rady jak jej dát i ven, jak jej projevit a žít. Tyto cesty a kanálky ve mně začala otevírat právě hlasová terapie. Daleko více sama sobě naslouchám, rozumím si a hlavně už lehce a přirozeně nacházím způsoby projevení tohoto mého světa uvnitř. Je to jako bych se probudila ze spánku v zakletém zámku. Udělala jsem během posledního tři čtvrtě roku mnoho změn, které mi přinášejí radost, lehkost a svobodu. Vnitřní i vnější 🙂
Hlasová terapie úplně vyřadí možnost analýzy a kontroly logického mozku a proto se podle mne dostane do takové nečekané hloubky. Procesy nejsou vždy jednoduché, někdy mají docela silné dozvuky i několik dní po terapii. Emoce se často řinou velmi silně, ale pak, když ten výbuch zase utichne, je všechno daleko jasnější a hlavně jsem zase víc sama sebou. Bez všech těch nánosů, které jsme si jako ta správná „hodná holčička“ na své cestě posbírala. Mohu volněji dýchat, sdělovat co mám na srdci i v srdci, smát se, radovat se a žít to, po čem skutečně toužím. Děkuji!!!!

Aliana Clarte

Ke slečně Martině Stecherové docházím na hodiny zpěvu přibližně půl roku.
Od dětství zpívám v pěveckém sboru a posledních pár let i s přáteli s kytarami na různých oslavách či setkáních. S přibývajícím věkem můj hlas prochází proměnami, a transformuje se do jiných poloh, než jak jsem byla zvyklá. Věřím, že i hlas je ovlivněn vším, čím člověk v životě prochází. Najednou svému hlasu nerozumím.
Muzikoterapie – smím-li se takto o metodě slečny Stecherové vyjádřit – je pro mě naprosto úžasnou cestou a darem k opětovnému sebepoznání a „uzdravování“. Zdaleka nespočívá pouze v hudební nauce, rozezpívání, technice zpěvu či intonačním cvičení. Daleko více je o vlastním prožitku, vnímání celého těla, pocitů a myšlenek. Odkrývá často podvědomé stavy mysli s jejími zraněními, které brání plnohodnotnému hlasovému projevu. Společně s drobným fyzickým cvičením (uvolnění dýchacích cest, prokrvení chodidel a dlaní, správný postoj,…) vytváří tato metoda zvuky, nad kterými sama zůstávám v údivu stát, neboť bych je u sebe nikdy nečekala. Celou proměnu pozoruje člověk během jedné společné hodiny, takže okamžitě slyší výsledek. Samotná práce na zvolené písni je pak již odměnou a „oříškem na dortu“, neboť ji najednou člověk zpívá „nově“ – pro hlasivky bezbolestně, svobodně, radostně, sám za sebe.
Celý život jsem si myslela, že mé místo v hudbě je maximálně ve sboru – ukrytá v davu, neslyšící vlastní hlas. Pod vedením slečny Stecherové se tento pocit pomalu rozpouští a transformuje v důvěru, že tomu tak být nemusí.
Děkuji slečně Stecherové za vlídné vedení a za „jiný“ přístup.

Lenka

Martina je v naší škole průvodkyní světem hudby. Je velmi kreativní, inspiruje se principy Montessori pedagogiky a zároveň sama přichází s vlastními nápady. Vytváří kvalitní hudebně-vzdělávací pomůcky. Děti učí pozitivnímu postoji ke zpěvu a hlasovému projevu. Zkouší s dětmi, jak hrát na vlastní tělo, co všechno lze předvést hlasem i vyrobit si vlastní nástroje. Propojují tělo s hudbou a rytmem. Zpívají lidové písničky z celého světa. Učí se rozeznávat hudební nástroje, a na některé si i zahrát. Martina přistupuje k dětem respektujícím způsobem, nikomu nic nevnucuje, ale získává děti pro hudbu svým vlastním nadšením a příkladem. Děti se pod její taktovkou hudebně rozvíjejí a tuto cestu si užívají.
Klára Štěpánková
Viva Bambini

Klára Štěpánková

Dnes u nás na naší škole proběhl koncert Hudbou za Bedřichem Smetanou.
Celá organizace koncertu včetně komunikace s hudebníky proběhla bez nejmenších potíží.
Za velmi vhodné považujeme spolupráci s publikem, metody zvolené vhodně vzhledem k věku posluchačů(3.-5. třída).Příjemný a velmi kvalitní byl i samotný hudební projev vystupujících (zpěv i hra na doprovodný nástroj).
Pro naše děti šlo o jeden z nejpřínosnějších kulturních zážitků v tomto školním roce. Rádi opět využijeme některý z pořadů této velmi milé dámské sestavy:).
Za ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice Mgr. Irena Dušáková, ředitelka školy

Dr. M. Tyrše, Hrdějovice Mgr. Irena Dušáková