Zpěv MgA. Martina Stecherová
Klavír PaedDr. Věra Bauerová

Již čtvrtým rokem organizujeme a hrajeme koncerty na základních školách po celém Jihočeském kraji. Tento projekt vznikl z myšlenky nabídnout dětem prvního stupně ZŠ kvalitní výchovný koncert, kde se děti dozví informace o hudebních skladatelích prostřednictvím jejich hudební tvorby.
Hudební koncerty jsou koncipovány jako koncerty interaktivní.
Během programu s námi děti spolupracují a jsou aktivně zapojeny do vyprávění o životě a díle významných skladatelů. Propojujeme aktivní poslech a zpívání, hru na tělo a také práci s mapou (prvky vlastivědy/prvouky).
Cílem koncertu je seznámit děti s klasickou hudbu v odlehčené formě.
Výhodou je, že děti zůstávají na koncert ve své škole.

Programy koncertů:

„Hudbou za Bedřichem Smetanou“
„Hrátky s Mozartem“

Martina Stecherová:
Jsem operní zpěvačka, pěvecká poradkyně a učitelka hudební výchovy. Působím na hudebních školách jako učitelka operního a moderního zpěvu, učím hudební výchovu na škole Montessori v Českých Budějovicích. Celý život se zajímám o alternativní metody výuky, prošla jsem kurzy metody Orff-Schulwerk, ze kterých čerpám inspiraci pro vytvoření programů pro děti. Dávám důraz na aktivní zapojení dětí do programu, děti nejsou pouhými diváky, ale spolutvořiteli koncertu.
V dnešní době plné zvuků a ruchů, chceme s kolegyní ukázat dětem, že ušlechtilý hlas, hra na klavír a klasická hudba, není ani nudná ani přežitá.

Věra Bauerová:
Jsem klavíristka a hudební pedagog, v současné době působím na Konzervatoři v Českých Budějovicích jako koncertní korepetitor. Mám dlouholeté zkušenosti z koncertních pódií doma i v zahraničí a z pedagogické spolupráce s posluchači Jihočeské university a studenty Konzervatoře.
Tento projekt pro děti základních škol, je pro mě nesmírně smyslupný. Každý koncert je novou a neopakovatelnou zkušeností, kde se snažím dětem předat krásu hudby.

Termíny koncertů:připravujeme nové termíny na školní rok 2015-2016
Informace a objednání koncertů na:
email: mstecherova@yahoo.it
mobil:604124746