Hudební výchovné koncerty pro ZŠ

with Žádné komentáře

Video z koncertu

Co o nás říkají :


Dnes u nás na naší škole proběhl koncert Hudbou za Bedřichem Smetanou. Celá organizace koncertu včetně komunikace s hudebníky proběhla bez nejmenších potíží. Za velmi vhodné považujeme spolupráci s publikem, metody zvolené vhodně vzhledem k věku posluchačů(3.-5. třída). Příjemný a velmi kvalitní byl i samotný hudební projev vystupujících (zpěv i hra na doprovodný nástroj). Pro naše děti šlo o jeden z nejpřínosnějších kulturních zážitků v tomto školním roce. Rádi opět využijeme některý z pořadů této velmi milé dámské sestavy:).
Za ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice Mgr. Irena Dušáková, ředitelka školy 

 

 

Zpěv MgA. Martina Stecherová
Klavír PaedDr. Věra Bauerová

Již čtvrtým rokem organizujeme a hrajeme koncerty na základních školách po celém Jihočeském kraji. Tento projekt vznikl z myšlenky nabídnout dětem prvního stupně ZŠ kvalitní výchovný koncert, kde se děti dozví informace o hudebních skladatelích prostřednictvím jejich hudební tvorby.

 

  • Hudební koncerty jsou koncipovány jako koncerty interaktivní.

  • Během programu s námi děti spolupracují a jsou aktivně zapojeny do vyprávění o životě a díle významných skladatelů.

  • Propojujeme aktivní poslech a zpívání, hru na tělo a také práci s mapou (prvky vlastivědy/prvouky).

  • Cílem koncertu je seznámit děti s klasickou hudbu v odlehčené formě.

  • Výhodou je, že děti zůstávají na koncert ve své škole.

 

Programy koncertů:

“Hudbou za Bedřichem Smetanou”

“Hrátky s Mozartem”

 

Ještě volné termíny koncertů:21/22,3  17/18,5 2017
Informace a objednání koncertů na: martinastech@gmail.com
mobil:604124746

 Kdo jsme? 

Jsem operní zpěvačka, pěvecká poradkyně a učitelka hudební výchovy. Působím na hudebních školách jako učitelka operního a moderního zpěvu, učím hudební výchovu na škole Montessori v Českých Budějovicích. Celý život se zajímám o alternativní metody výuky, prošla jsem kurzy metody Orff-Schulwerk, ze kterých čerpám inspiraci pro vytvoření programů pro děti. Dávám důraz na aktivní zapojení dětí do programu, děti nejsou pouhými diváky, ale spolutvořiteli koncertu.
V dnešní době plné zvuků a ruchů, chceme s kolegyní ukázat dětem, že ušlechtilý hlas, hra na klavír a klasická hudba, není ani nudná ani přežitá.

Martina

Jsem klavíristka a hudební pedagog, v současné době působím na Konzervatoři v Českých Budějovicích jako koncertní korepetitor. Mám dlouholeté zkušenosti z koncertních pódií doma i v zahraničí a z pedagogické spolupráce s posluchači Jihočeské university a studenty Konzervatoře.
Tento projekt pro děti základních škol, je pro mě nesmírně smyslupný. Každý koncert je novou a neopakovatelnou zkušeností, kde se snažím dětem předat krásu hudby.

Věra