Hlavní aktivity

Milovník hudby

Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart je pro mě nejzáhadnnější, nejzábavnější a nejkrásnější postava hudebních dějin. Kdybych si mohla vybrat a setkat se s někým z minulosti, byl by to jistě Amadé. A co pak, pro něj zpívat... Mozartova hudba je pro mě láska na celý život. Abych mu byla blíž a mohla svou vášeń sdílet s ostatními, jsem členkou Associazione Mozart Italia (Mozartova obec v Itálii) a 5 let jsem vedla pobočku toho to spolku v Brescie.

Interpret

Být mostem mezi skladatelem a publikem je velké dobrodružství. Znamená to přeložit notový zápis do vlastního jazyka, vtisknout do černých teček napsaných na papíře emoce a cit, dát jim sílu a kvalitu zvuku.

Učitelka hudby a hlasová poradkyně

Naplňúji své životní poslání předáváním vědomostí a zkušeností o hudbě a zpěvu. Je to pro mě nejpřirozenější činnost a jsem št´astná, že ji dělám. Jsem přesvědčená, že nikdy není ani brzy ani pozdě na to, aby se s hudbou a se zpěvem začalo. Malé děti, dospělí či lidé v důchodu se mohou zabývat hudbou a chápat její hlubší význam. A já jim na této cestě ráda pomáhám.